Hướng dẫn giả lập Citra trên Android không lag

Bạn chán với cảnh game lag giật, game thì chạy lù đù khi giật lag . Thì hãy xem ngay Hướng dẫn giả lập Citra trên Android không lag

Bài hướng dẫn chi tiết của một thành viên group Hội chơi game Pokemon giả lập

Cách để cheat tăng tốc game trong bản update citra mới để chơi game được tốt nhất

B1: Các bạn sau giữ lỳ icon game để hiện ra phần cheat

B2: nhập cheat bằng cách coppy lệnh phù hợp với game và phiên bản bạn chơi ( link lệnh cheat để dưới cùng)

– 1 lệnh cheat bao gồm phần tên thường để trong dấu [ ] . và phần lệnh gồm dãy chữ số viết in hoa

B3 : chèn vào dưới tên lệnh hack dòng *citra_enabled

B4 : ấn save và thưởng thức game

??? lưu ý : nên biết máy mình phù hợp với cấu hình mức nào . để cài số FPS phù hợp (30/60) đề phòng cháy nổ máy gì đấy ?? nhắc đề phòng thôi vì máy mình chip 845 mà để max cấu hình vẫn chạy 58 fps ầm ầm
Link tải giả lập : https://github.com/weihuoya/citra/releases

Group facebook hội chơi game pokemon giả lập: https://www.facebook.com/groups/hoichoigamepokemongialap/
Lệnh cheat dành cho game Pokemon, các game khác các bạn search google sẽ ra nhé:

Cheat speed up all Pokemon 3ds
Codes by Reshiban

=============================================================
1. Pokemon Alpha Sapphire
For game version 1.0

[60FPS]
08C650C0 00000002

[30FPS]
08C650C0 00000102

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C650C0 00000002
DD000000 00000100
00C650C0 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.4

[60FPS]
08C690A0 00000002

[30FPS]
08C690A0 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C690A0 00000002
DD000000 00000100
00C690A0 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}

[No Outlines (Hold R to Show Outlines)]
D2000000 00000000
0037A144 00000000
DD000000 00000100
0037A144 3F800000
D0000000 00000000
{Will somehow Improves game performance}
===========================================================

2. Pokemon Moon
For game version 1.0

[60FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
DD000000 00000100
0017E568 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.2

[60FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
DD000000 00000100
0017E568 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
===========================================================

3. Pokemon Omega Ruby
For game version 1.0

[60FPS]
08C650C0 00000002

[30FPS]
08C650C0 00000102

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C650C0 00000002
DD000000 00000100
00C650C0 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.4

[60FPS]
08C690A0 00000002

[30FPS]
08C690A0 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C690A0 00000002
DD000000 00000100
00C690A0 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}

[No Outlines (Hold R to Show Outlines)]
D2000000 00000000
0037A144 00000000
DD000000 00000100
0037A144 3F800000
D0000000 00000000
{Will somehow Improves game performance}
===========================================================

4. Pokemon sun
For game version 1.0

[60FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
DD000000 00000100
0017E568 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.2

[60FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 34000000
0017E568 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 34000000
0017E568 00000002
DD000000 00000100
0017E568 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
===========================================================

5. Pokemon Ultra Moon
For game version 1.0

[60FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
DD000000 00000100
00F67FE8 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.2

[60FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
DD000000 00000100
00F67FE8 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
===========================================================

6. Pokemon Ultra Sun
For game version 1.0

[60FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R for 30FPS)]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
DD000000 00000100
00F67FE8 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.2

[60FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
D2000000 00000000

[30FPS]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000102
D2000000 00000000

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 33000000
00F67FE8 00000002
DD000000 00000100
00F67FE8 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
===========================================================

7. Pokemon X
For game version 1.0

[60FPS]
08C61A84 00000002

[30FPS]
08C61A84 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C61A84 00000002
DD000000 00000100
00C61A84 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.5

[60FPS]
08C61A84 00000002

[30FPS]
08C61A84 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C61A84 00000002
DD000000 00000100
00C61A84 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
============================================================

8. Pokemon Y
For game version 1.0

[60FPS]
08C61A84 00000002

[30FPS]
08C61A84 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C61A84 00000002
DD000000 00000100
00C61A84 00000102
D0000000 00000000

For game version 1.5

[60FPS]
08C61A84 00000002

[30FPS]
08C61A84 00000102

[60FPS (Hold R button for 30FPS)]
D3000000 08000000
00C61A84 00000002
DD000000 00000100
00C61A84 00000102
D0000000 00000000
{Game runs faster}
============================================================

 

 

Mewtwo mặc giáp quay trở lại Pokemon Go 2020
Pokémon Sword and Shield chính thức cho thế hệ Gen 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!