Giới thiệu về Thủ Vệ Hộ Giả

Overlord – Giới thiệu về Thủ Vệ Hộ Giả

Thủ Vệ Hộ Giả (階層守護者) là một nhóm NPC chịu trách nhiệm quản lý tầng riêng của họ và có quyền lực lớn nhất trong Đại Lăng Tẩm Nazarick.

Lý lịch:
-Thủ Hộ Vệ có vai trò tương tự như “Boss tầng” trong Dungeon.
-Tất cả các Thủ Hộ Vệ đều trung thành tuyệt đối với Ainz Ooal Gown, và nhận được sự kính trọng từ những thành viên khác trong Nazarick.

Năng Lực:
-Ngoại trừ Victim, tất cả các Thủ Hộ Giả khác đều rất mạnh và mức lv100.
-Mỗi người đảm nhận một trí và sở trường chiến đấu đặc thù riêng.
-Shalltear là Thủ Hộ Giả mạnh nhất. Theo lời Sebas thì người có thể đối chọi với cô là Mare.
-Tuy vậy các Thủ Hộ Giả không phải là những NPC mạnh nhất trong Nazarick, người được xem mạnh nhất là Rubedo.

Thành viên:

  1. Albedo – Tổng Quản Thủ Hộ Giả.
  2. Victim – Đệ Bát Giai Thủ Hộ Giả.
  3. Demiurge – Đệ Thất Giai Thủ Hộ Giả.
  4. Aura Bello Fiora – Đệ Lục Giai Thủ Hộ Giả.
  5. Mare Bello Fiora – Đệ Lục Giai Thủ Hộ Giả.
  6. Cocytus – Đệ Ngũ Giai Thủ Hộ Giả.
  7. Gargantua – Đệ Tứ Giai Thủ Hộ Giả.
  8. Shalltear Bloodfallen – Đệ Nhất-Đệ Nhị-Đệ Tam Giai Thủ Hộ Giả.
Giới thiệu về Ainz Oaal Gown 
Giới thiệu Sebas Tian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!