Overlord Tập 17 (Overlord Vol 17) – Ngày phát hành

Overlord Tập 17 (Overlord Vol 17) – Ngày phát hành dự kiến(release date)

Theo nguồn tin tổng hợp từ fandom overlordmaruyama và reddit overlord volume 17 tức lightnovel tập 17 sẽ dự kiến được phát hành(release date) vào khoảng thời gian tháng 6/2024 – 03/2025, do tác giả muốn kết thúc serie vào volume 18(tập 18) nên ông đã viết liên tục 2 vol.

Nếu Vol 17 được phát hành vào giữa năm 2024 thì khoảng 3-4 tháng sau chúng ta sẽ có vol 18 phát hành liên tục, theo tác giả ông sẽ viết thêm một tập ngoại truyện khác của Overlord sau khi kết thúc serie giống như ngoại truyện The Vampire Princess of the Lost Country

Lịch trình 16 vol trước đó đã ra của tác giả

Volume NumberTitleRelease Date
1The Undead King
不死者の王
July 30, 2012
2The Dark Warrior
漆黒の戦士
November 30, 2012
3The Bloody Valkyrie
鮮血の戦乙女
March 30, 2013
4The Lizard Man Heroes
蜥蜴人の勇者たち
July 31, 2013
5The Men in the Kingdom I
王国の漢たち [上]
December 28, 2013
6The Men in the Kingdom II
王国の漢たち [下]
January 31, 2014
7The Invaders of the Large Tomb
大墳墓の侵入者
August 30, 2014
8The Two Leaders
二人の指導者
December 26, 2014
9The Magic Caster of Destroy
破軍の魔法詠唱者
June 29, 2015
10The Ruler of Conspiracy
謀略の統治者
May 30, 2016
11The Craftsman of Dwarf
山小人の工匠
September 30, 2016
12The Paladin of the Holy Kingdom I
聖王国の聖騎士 [上]
September 30, 2017
13The Paladin of the Holy Kingdom II
聖王国の聖騎士 [下]
April 27, 2018
14The Witch of the Falling Kingdom
滅国の魔女
March 12, 2020
15The Half Elf God-kin I
半森妖精の神人[上]
June 30, 2022
16The Half Elf God-kin II
半森妖精の神人[下]
July 29, 2022

 

Giới thiệu về Kikotenshin Nekonyan - Lục Đại Thần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!