Nghịch Thiên Tà Thần

Nghịch Thiên Tà Thần

nghịch thiên tà thần

Giới thiệu:

Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người độc hại…… Huyền Thiên chí bảo, luân hồi kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong!

Chương mở đầu

Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4 Chương 5 Chương 6
Chương 7 Chương 8 Chương 9
Chương 10 Chương 11 Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16 Chương 17 Chương 18
Chương 19 Chương 20 Chương 21
Chương 22 Chương 23 Chương 24
Chương 25 Chương 26 Chương 27
Chương 28 Chương 29 Chương 30
Chương 31 Chương 32 Chương 33
Chương 34 Chương 35 Chương 36
Chương 37 Chương 38 Chương 39
Chương 40 Chương 41 Chương 42
Chương 43 Chương 44 Chương 45
Chương 46 Chương 47 Chương 48
Chương 49 Chương 50 Chương 51
Chương 52 Chương 53 Chương 54
Chương 55 Chương 56 Chương 57
Chương 58 Chương 59 Chương 60
Chương 61 Chương 62 Chương 63
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương

 

Chương 1301 Chương 1302 Chương 1303
Chương 1304 Chương 1305 Chương 1306
Chương 1307 Chương 1308 Chương 1309
Chương 1310 Chương 1311 Chương 1312
Chương 1313 Chương 1314 Chương 1315
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
Chương Chương Chương
error: Content is protected !!